Login

Konsultfabriken

Frontendutvecklare - React och Angular - Solna and work from distance.

2024-06-03

Just now we have a request from one of our Swedish clients for a Frontendutvecklare - React och Angular

Kund
Arbetsförmedlingen

Placeringsort
Arbetet sker i Arbetsförmedlingens lokaler i Solna. Distansarbete upp till 49% av arbetstiden räknat över ett år kan accepteras efter överenskommelse med ansvarig chef.

Omfattning
100 %

Kompetensnivå
Nivå 3.
Kunskap - hög kompetens inom aktuell roll.
Erfarenhet - är en förebild för andra Konsulter på lägre nivå. Nivån uppnås normalt efter 4-8 år inom aktuell roll.
Ledning - tar ansvar för delområde, kan leda en mindre grupp.
Självständighet - kan arbeta självständigt.

Uppdragsbeskrivning
Avdelningen Myndighetsgemensam IT behöver ta in en konsult för att utveckla komponenter i designsystemet i högre takt än vad befintligt team har kapacitet för.

Konsulten kommer ingå i teamet för designsystem som på daglig basis utvecklar teknik och design för designsystemet på Arbetsförmedlingen. I teamet ingår arkitekt, utvecklare, ux-ingenjörer, ux- och visuella designers, tillgänglighetsspecialister och produktledare.

Designsystemet utvecklas som öppen källkod och används både internt och externt i olika former. Mer information om designsystemet finns på designsystem.arbetsformedlingen.se.

Uppdraget är inte bemannat idag.

Obligatoriska krav:
- Minst fem års dokumenterad erfarenhet av frontendutveckling, (React och Angular).
- Dokumenterad erfarenhet av tillämpning av Arbetsförmedlingens designsystem (Digi core) i en digital tjänst. Notera att Digi core är tillgänglig som öppen källkod.
- Dokumenterad erfarenhet av arbete i större organisation (fler än 500 anställda).

Duration: Until the 2024-12-31, with an option for a 6 month extension.
Start: 2024-08-26
Place: Solna and work from distance.

If you feel qualified for this position or know someone else who is, could you or your colleague please contact me as soon as possible with the following:

an updated CV
a price per hour
an availability date

Send your information to michael@konsultfabriken.se

By sending us this information, you agree to allow us, if you are selected, to present this information to our client for this assignment. If you are sending this information on behalf of a third party, you must inform them of this, before sending it to us. 

Back

Apply for this assignment


Send your CV to sales@konsultfabriken.se